Adfærd & Træning / Bach remedier / Kurser i Bach til Dyr

Kurser i Bach til Dyr

Se vores undervisningsside - www.dyreuddannelser.dk for uddybende information om kurser eller uddannelse i Bach til Dyr.
 
Siden 2006 har jeg undervist Bach Dyreterapeut uddannelsen og siden 2009 har vi tilbudt uddanelsen i Hirtshals.

For at blive optaget på uddannelsens Trin 1, skal du have gennemført Bach Trin 1 til mennesker, som blandt andet kan tages på fjernundervisning. Se nærmere på: www.casu.dk.

Herunder finder du beskrivelse af de 3 trin:

På 1. trin gennemgås de 38 Bach remedier og Nødhjælpsremediet med specielt fokus på hunde, katte og heste. Efter det første kursus, er du i stand til at behandle dine egne dyr, og har ud over indikationerne på remedierne, også lært de grundlæggende praktiske færdigheder, som er nødvendige for at arbejde med dyr, samt lidt om naturlig adfærd og indlæring hos de tre racer. Det er en vigtig del af uddannelsen at man arbejder med sine egne dyr ved hjælp af remedierne.
Spændende nyt - Trin 1 tilbydes nu som fjernundervisning. Se mere på www.dyreuddannelser.dk.

På 2. trin uddybes kendskabet til remedier og man lærer at behandle andre, samt at gå dybere i sværere problemstillinger. På dette kursus går vi desuden videre med viden om adfærd og indlæring, som er meget vigtigt, for at stille den korrekte diagnose.

Trin 3 er det egetlige terapeutkursus, hvor du lærer at behandle mere professionelt og tage hensyn til samspillet mellem dyret og dets ejer. På dette kursus har vi desuden en praktisk samt en teoretisk eksamen. Der afsluttes med en 6 måneders periode med hjemmeopgaver.
 
Se datoer og priser for næste kurser på www.dyreuddannelser.dk.
Center For Dyreterapi | Kringelhøjvej 12, 9850 Hirtshals  | Tlf.: 31 20 35 20 | bettina@dyreterapi.dk